پیام فرستادن
aboutus
مشخصات QC

 

 

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 0

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 1

 

 

سیستم مدیریت کیفیت ما دارای گواهینامه است

 

 

——NFPA نسخه 1977-2016

——NFPA نسخه 1971-2018

 

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 2

 

 

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 3

 

 

——EN659:2003+A1:2008/AC:2009

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 4

 

——AS 2161.6-2003

——AS 2161.6-2014

 

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 5

GOST

 

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 6

 

EN388:2016

 

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 7

Shanghai Hygloves Co., Ltd کنترل کیفیت 8

 

بیش از 70 سبک گواهینامه EN388 را دریافت می کنند

 

 

 

 

 

گواهینامه ها
اطلاعات تماس